Privatumo politika

Bendros nuostatos

Šios privatumo sąlygos nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamiesi

UAB Notrum (internetinė parduotuvė www.e-notrum.lt) tvarkome pateiktus pirkėjų asmens duomenis.

Pirkėjų asmens duomenys (vardas,pavardė, įmonės pavadinimas, adresas,telefono numeris, elektroninio

pašto adresas) renkami,kad galėtume apdoroti Jūsų prekių užsakymus,išrašyti finansinius dokumentas

,spręsti problemas ,susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, vykdyti kitus susitarimus.

Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenis naudosime tik gavę Jūsų sutikimą.

Pirkėjų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų

teisinės apsaugos įstatymo bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose ir nustatančiuose aktuose

numatytomis taisyklėmis.

Vartotojai,mūsų internetiniame puslapyje pateikdami savo asmens duomenis,laikomi susipažinę

ir sutinka,kad UAB Notrum jų duomenis tvarkytų šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais.

Mes garantuojame,kad Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims,išskyrus prekių

pristatymo paslaugas teikiančioms (kurjerių ) įmonėms. Tretiesiems asmenims pateikiama tik tiek

informacijos,kiek yra būtina jų paslaugų atlikimui.

Privati pirkėjo informacija gali būti atskleista tik tais atvejais,kai to reikalaus LR teisės aktai.

Mes neatsakome už Jūsų duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto

tinklalapius. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio tinklalapio

privatumo sąlygomis.

UAB Notrum pasilieka sau teisę iš dalies ar visiškai keisti šias sąlygas. Bet koks pakeitimas įsigalioja

nuo jo paskelbimo mūsų svetainėje dienos. Naudojimasis mūsų e. parduotuvės paslaugomis po pakeitimų,

reikš jog Jūs sutinkate su jais.

Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, nesutarimai

sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Duomenų valdytojo rekvizitai :

UAB Notrum

Įmonės kodas 302622502

PVM LT 100006138211

Buveinės adresas :Eišiškių pl. 127, LT- 02184, Vilnius

Tęsdami naršymą šioje svetainėje, Jūs sutinkante su taikoma privatumo politika. Plačiau