Pirkimo taisyklės

Šios UAB Notrum taisyklės nustato pirkimo -pardavimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

tarp Pardavėjo (UAB Notrum ) ir Pirkėjo.

Prekes elektroninėje parduotuvėje :www.e-notrum.lt gali įsigyti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Pirkėjas, įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, sutinka su šių taisyklių taikymu.

Pirkėjas gali įsigyti prekes tik savo vardu ,prisiimant visą atsakomybę už registracijos anketoje pateiktų

duomenų teisingumą ir tikslumą.

Pasikeitus Pirkėjo duomenims,kurie nurodyti registracijos formoje,Pirkėjas privalo juos nedelsiant

atnaujinti.

Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento,kai Pirkėjas internetinėje svetainėje

suformuoja prekių krepšelį ir susipažinęs su pirkimo taisyklėmis patvirtina užsakymą bei visiškai apmoka

už prekes ir prekių pristatymą. Pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią

sutartį įvykdymo. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės pristatomos Pirkėjui.

Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą ,Pardavėjas patvirtina užsakymą, atsiųsdamas užsakymo

informaciją bei patvirtinimo pranešimą. Pirkėjui gavus užsakymo patvirtinimą, užsakymas negali būti

atšaukiamas.

Elektroninėje parduotuvėje www.e-notrum.lt pateikiamos prekių nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio ir

Pardavėjas negali garantuoti kad tikrų prekių spalva bei forma atitiks Pirkėjo monitoriuje atvaizduojamą

nuotrauką. Skirtumas galimas dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

Jeigu Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti užsakymo dėl prekių trūkumo sandėlyje,Pardavėjas

nedelsiant informuoja Pirkėją jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu,kad užsakymo įvykdymas

negalimas. Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus už nepateiktas prekes per 5 darbo dienas.

Jeigu pristatytos ne tos prekės, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 2 darbo

dienas informuoti Pardavėją elektroniniu paštu------------- arba telefonu --------------. Pardavėjas savo

sąskaita paima prekes ir pakeičia Pirkėjo užsakytomis prekėmis.

Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės www.e-notrum.lt

veiklą.

Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Pirkimo taisykles . Pakeitimai įsigalioja nuo pakeistų Taisyklių

paskelbimo elektroninės parduotuvės tinklalapyje ir galioja visiems naujai sudaromiems pardavimo-

pirkimo sandoriams.

Nesutarimai, kilę su pirkimo-pardavimo sutartimis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu.

Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Tęsdami naršymą šioje svetainėje, Jūs sutinkante su taikoma privatumo politika. Plačiau